Jacek Kaczmarski

Jacek Kaczmarski urodził się w 1957 roku w Warszawie, gdzie ukończył polonistykę.